09.03.15. – Izrada poslovnog plana, 1. dio

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 09.03.2015.


 
Polaznici i mentori izrađuju poslovne planove za poduzetničke ideje polaznika, Polaznici uče primjenjivati alate analize i metodologiju izrade.