16.03.15. – Izrada poslovnog plana, 2. dio

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 16.03.2015.


 
Polaznici na radionici uče o metodologiji izrade prezentacije poduzetničke ideje te o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama.