Pokretanje igre

Za pokretanje igre potrebno je imati instaliran Unity web player odnosno dopustiti računalu da ga preuzme s Interneta i instalira.

Ukoliko koristite Chrome verziju 42 ili noviju, potrebno je omogućiti podršku za NPAPI. To možete učiniti tako da upišete adresu...

chrome://flags/#enable-npapi

...koja će vas odvesti na postavke - u njima kliknete "Enable" (u rubrici "Enable NPAPI") i potom restartate Chrome.

Postavke preglednika

Za uredan prikaz igre potrebno je prikaz u pregledniku postaviti na postavku "Stvarna veličina". Alternativa tome je korištenje prikaza igre preko cijelog zaslona koji možete postići desnim klikom unutar igre i odabirom opcije "Go Fullscreen". U prikaz unutar prozora možete se u bilo kojem trenutku vratiti pritiskom na tipku "ESC".

Upute za igru

Kesh Up je edukativna ekonomska simulacija u formi računalne igre koja igrača stavlja u ulogu poduzetnika u Hrvatskoj ili Sloveniji.

Nakon pokretanja igre igrač odabire jezik (hrvatski ili slovenski) te upisuje kombinaciju korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime i lozinka moraju imati minimalno 5, a maksimalno 30 znakova.

Iz glavnog izbornika moguće je pokretanje nove igre ili nastavak prethodno pokrenute. Nastavak prethodno pokrenute igre moguće je koristiti i u slučaju pucanja veze sa serverom jer igra automatski snima svaki "potez" (odigrani tjedan).

Pregled rezultata daje uvid u najbolje rezultate na dan igranja, u zadnjih 7 dana, u zadnjih 30 dana ili oduvijek. Pritom su zasebno prikazani rezultati za svaki od gradova u igri. Rezultati su poredani po dva kriterija: zaradi i sreći. Zarada je aktualna razlika između raspoloživog novca u igri i kapitala uloženog u pokretanje posla, a na sreću utječu brojni parametri od kojih najveći utjecaj ima sreća svih radnika.

Postavke igre omogućavaju uključivanje/isključivanje glazbe, zvučnih efekata i opisa (tooltips).

Nova igra

Pokretanje nove igre započinje kreiranjem poduzeća.

Prilikom imenovanja poduzeća potrebno je unijeti ime do 20 znakova koje još nije iskoristio nijedan igrač.

Igrač sam određuje vlastiti početni kapital. Poželjno ga je minimizirati jer će tada povrat investicije (ROI), koji također ima značajan utjecaj na sreću, biti visok. Početni kapital mora biti dostatan za pokriti troškove osnivanja odabranog oblika poslovanja.

Odabirom jedne od ponuđenih djelatnosti igrač ulazi u određenu tržišnu nišu i može, na vlastitim pokušajima i pogreškama, otkrivati njezine zakonitosti i mogućnosti.

U igri se primjenjuju zakoni one države u čijem gradu igramo. Slično vrijedi i za različite oblike poslovanja.

Prije osnivanje poduzeća igrač mora odabrati poslovni prostor u kojem će vršiti svoju djelatnost, kao i odgovarajućeg knjigovođu. Kod odabira poslovnog prostora potrebno je paziti da zadovoljava potrebe odabrane djelatnosti, a različiti oblici knjigovodstva imat će različit utjecaj na usklađenost poslovanja sa važećim zakonima. I poslovni prostor i knjigovodstvo moguće je mijenjati tijekom igre.

Osnivanje poduzeća

Osnivanje poduzeća traži od igrača da kronološki poreda administrativne zadatke koje je potrebno obaviti prilikom osnivanja. Svaki neuspješni pokušaj umanjuje raspoloživi kapital igrača i može rezultrirati krajem igre. Zeleno označene stavke na popisu nalaze se na kronološki ispravnoj poziciji. Kada su sve stavke ispravno poredane, klik na "Prvi radni dan" umanjit će raspoloživi kapital za troškove osnivanja i započet će središnji dio igre - poslovanje.

Poslovanje

Igrač se nalazi u jednom od tri različito uređena ureda, u skladu s odabirom poslovnog prostora. U pozadini je vidljiva panorama grada, a plakat na zidu proizvodno/prodajnog prostora (desno) simbolizira odabranu djelatnost. Silueta čovjeka koja se povremeno pojavljuje ispred plakata predstavlja značajno povećanje interesa kupaca za proizvodima/uslugama igrača.

Statusna traka na vrhu ekrana prikazuje ime poduzeća, aktualni saldo, sreću, redni broj tjedna i datum u igri. Igra uvijek započinje prvim sljedećim ponedjeljkom u odnosu na stvaran datum pokretanja igre.

Različiti dijelovi ureda služe kao gumbi za pristup pojedinim cjelinama: nabava, oprema, radnici, poslovni prostor, ugovori, marketing, bankarstvo, knjigovodstvo i proizvodnja/prodaja.

Panel nabave prikazuje zauzeće i raspoloživost skladišnog prostora. Nabava se vrši s tržišta sirovina, usluga i nekretnina, ovisno o djelatnosti koju igramo. Svako tržište prikazuje sve trenutno dostupne artikle s cijenama, zauzećem prostora i uvjetima plaćanja. Igrač određuje količinu koju želi kupiti, automatski preuzima kupljena dobra, a računi mu dolaze na naplatu s datumima dospijeća ovisnim o uvjetima plaćanja (broj rata).

Kupljena/uskladištena dobra moguće je prodati, pri čemu cijenu otkupa diktira isključivo tržište, u skladu s aktualnom ponudom i potražnjom.

Specifičnost tržišta nekretnina je u tome što nekretnine na kupujemo već ih uključujemo u portfelj kako bismo njima dalje upravljali. Svaki zaposleni radnik može upravljati s maksimalno 5 nekretnina.

Opremu možemo kupovati, prodavati, a ukoliko je potrošna moramo je povremeno i popravljati jer se troši s proizvodnjom. Stanje opreme utječe na kvalitetu proizvoda, a i na samu vrijednost opreme. Svaka oprema može proizvoditi jedan ili više proizvoda pri čemu je minimalno vrijeme za proizvodnju pojedinog proizvoda ono koje odgovara 100% učinkovitosti proizvodnje. Na učinkovitost proizvodnje utječu učinkovitost i educiranost radnika te stanje opreme.

Radnike možemo zapošljavati, educirati i otpuštati. Kod zapošljavanja radnika možemo im ponuditi plaću manju od one koju traže, ali ne manju od zakonskog minimuma. Odstupanje plaće od tražene imat će utjecaj na njihovu, a time i na ukupnu sreću. Prilikom zapošljavanja nepoznata nam je učinkovitost pojedinog radnika - postaje nam poznata tek nakon što ih zaposlimo. Radnici automatizmom odlaze u mirovinu.

Poslovni prostor možemo zamijeniti tijekom igre, što će generirati troškove preseljenja. Možemo ga i adaptirati (rekonfigurirati - kako bismo dobili više ili manje skladišnog odnosno radnog prostora), te urediti. Uređenje utječe na kupce.

Povremeno se u uredu pojavljuju osobe koje mogu biti potencijalni poslovni partneri (ugovorni kupci) ili inspektori. Inspektori se pojavljuju ukoliko kršimo zakone (primarno nepodmirivanjem vlastitih financijskih obaveza) - naplaćuju kazne i obaviještavaju nas o ovrhama kojima će se automatski podmiriti naši dugovi prema dobavljačima.

Ugovorni kupci nam nude ugovore kojima se obvezujemo u nekom vremenu odraditi traženi posao. Ukoliko to ne uspijemo, bit će nam naplaćeni penali. Prije prihvata ugovora poželjno je izvršiti kalkulaciju možemo li ga zadovoljiti na vrijeme, uzevši u obzir vlastiti proizvodni kapacitet, potrebna ulaganja, kretanja na tržištu sirovina i druge parametre. Ukoliko nismo sigurni, možemo iskoristiti opciju "Razmisli", provjeriti izvedivost i tek onda prihvatiti ili odbiti ponuđeni ugovor.

Prihvaćeni, ali i zaključeni ugovori, prikazani su u panelu "Ugovori" - ovdje ujedno možemo vidjeti i postotak ispunjenosti svih ugovora.

Marketing nam omogućava korištenje pojedinih medija za promociju vlastite djelatnosti. Za svaku djelatnost postoji optimalni marketing-mix, ali potrebno je uzeti u obzir i sezonska kretanja tržišta.

Bankarstvo prikazuje kretanje platnog prometa te nam omogućava plaćanje računa. Prilikom plaćanja računa poželjno je obratiti pozornost na datume dospijeća.

Ukoliko nismo zadovoljni s radom knjigovođe, možemo ga zamijeniti.

Proizvodnja je moguća ukoliko imamo odgovarajuću kombinaciju opreme, potrebnih sirovina i radnika zadovoljavajuće učinkovitosti. Igrač zadaje broj komada pojedinih artikala za proizvodnju, a proizvodnja započinje krajem poteza. Proizvodnja će biti obustavljena ako tijekom proizvodnje stanje stroja postane neupotrebljivo za proizvodnju, ako nestane neke od potrebnih sirovina, ako učinkovitost radnika padne na nulu ili ako su popunjeni skladišni kapaciteti.

Prihvaćeni ugovori imaju prvenstvo kod plasmana proizvoda te se proizvedenim dobrima automatski (i kronološki) prvo zadovoljavaju ugovorene obaveze, a preostalima na skladištu moguće je odrediti cijenu i uvjete plaćanja u slobodnoj prodaji.

Igra traje dok god je saldo poslovnog računa veći od nule, a ukupna sreća iznad 10%.