02.03.15. – Okoliš i financije

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 02.03.2015.


 
Treće predavanje, OKOLIŠ I FINANCIJE, naglašava polaznicima važnost brige o očuvanju okoliša, upoznaje polaznike s elementima financijske analize poduzetničkog pothvata. Polaznici uče analizirati financijske parametre projekta i upravljati novčanim tokovima projekta.

7. ANALIZA UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

 

  • 8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
  • 8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
  • 8.3. KALKULACIJA CIJENA
  • 8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
  • 8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
  • 8.6. IZVORI FINANCIRANJA
  • 8.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA
  • 8.8. FINANCIJSKI TOK