16.02.15. – Tržište, tehnologija i lokacija

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 16.02.2015.


 
Druga tema TRŽIŠTE, TEHNOLOGIJA I LOKACIJA upoznaje studente s metodama i modelima analize opravdanosti poduzetničke ideje, analize preduvjeta komercijalizacije poduzetničke ideje, metodama analize tržišta nabave, prodaje, radne snage i konkurencije. Također, polaznici uče o metodama procjene snaga i slabosti, prilika i prijetnji projektu (SWOT analiza). Druga tema također uključuje učenje o alatima za tehničko-tehnološku analizu poduzetničkog pothvata i analizu lokacije i tehničkih uvjeta i mogućnosti za kvalitetnu realizaciju projekta.

4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

 

  • 4.1. TRŽIŠTE NABAVE
  • 4.2. TRŽIŠTE PRODAJE
  • 4.3. TRŽIŠTE RADNE SNAGE
  • 4.4. ANALIZA KONKURENCIJE
5. TEHNOLOŠKO–TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

 

  • 5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
  • 5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
  • 5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH
6. LOKACIJA