19.01.15. – Uvodno predavanje

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 19.01.2015.

Ciljevi:

 

  • Osposobiti grupu polaznika Ekonomske škole za samostalnu izradu i prezentaciju poslovnog plana, temeljenog na vlastitoj ideji.
  • Naglasak zadatka je na inovativnoj ideji.
Očekivanja:

 

  • Da će polaznici prepoznati poduzetnički potencijal u sebi
  • Da će polaznici prepoznati važnost poduzetništva za društvo